SEO

What we build

ที่เอาท์ซอร์สซิฟาย การทำ Web Developments ทั้งหมดของเราจะรวมการทำ Natural Search Engine Optimization ให้เว็บด้วย ซึ่งเรียกกันในอีกชื่อหนึ่งว่า Organic SEO การทำ SEO นี้ประกอบไปด้วยโค้ดดิ้งหลากหลายแบบซึ่งเราใช้เพื่อที่จะทำให้เสิร์ชเอนจินมีความสามารถจะมองเห็นเนื้อหาของเว็บเพจได้ดีที่สุด จุดมุ่งหมายในตอนท้ายก็คือทำให้เสิร์ชเอนจินต่างๆจัดให้เว็บไซด์ของเราติดอันดับสูงที่สุดบนหน้าแสดงผลการค้นหา (SERP) และบนหน้าแรกของผลการค้นหาสำหรับคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้อง

โดยทั่วไปแล้ว จุดประสงค์ของการทำ SEO ก็เพื่อที่จะเพิ่มปริมาณการใช้เว็บไซด์เพื่อที่เว็บจะมี Conversion Rate ที่สูงขึ้น กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำการตลาดออนไลน์ซึ่งเน้นการกระทำบนเว็บไซด์

On-site SEO จริงๆแล้วเป็นกระบวนการทำให้เว็บไซด์โค้ด และเนื้อหาง่ายต่อการเข้าถึงของเสิร์ชเอนจิน ถ้าจะให้พูดอย่างง่ายๆก็คือการปรับองค์ประกอบบางตัวบนเว็บไซด์ของคุณให้มีความเหมาะสม เพื่อที่เสิร์ชเอนจินสามารถที่จะจัดเก็บข้อมูล เข้าใจเนื้อหา และโครงสร้างของเว็บไซด์ของคุณ ประกอบไปด้วย Technical SEO ซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวโปรแกรมมิ่งและการปรับใช้ตามคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจง (การติดตั้ง SSL Certificate การลดเวลาในการโหลดเพจ การลบลิงก์ที่เสีย หรือเนื้อหาที่ซ้ำออก เป็นต้น) การทำ Content Marketing และ การจัดการเรื่องของเนื้อหาโดยตรง การใช้ชื่อเรื่องและคำอธิบายที่ดึงดูด ใช้คีย์เวิร์ดที่เหมาะสม และการวางลิงก์ได้อย่างเหมาะเจาะ เป็นตัวอย่างของสิ่งที่สามารถทำได้ในกรณีของ On-site SEO

On-site SEO โดยปกติจะเกิดขึ้นก่อน และนี่คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญที่เอาท์ซอร์สซิฟาย เพราะว่าเราเป็นทีมในการออกแบบและพัฒนามากกว่าที่จะเป็นแค่เอเจนซี่ทางการตลาด

Off-site SEO โดยทั่วไปจะเกี่ยวกับทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อที่จะทำการตลาดให้เว็บไซด์โดยการให้ข้อมูลแก่เสิร์ชเอนจินต่างๆว่าคนอื่นๆคิดยังไงกับเว็บไซด์ของคุณ วิธีหลักในการทำ Off-site SEO คือการหาวิธีที่จะทำ Backlinks (ลิงก์ที่เข้ามายังเพจของเว็บไซด์ของคุณ) บนเว็บไซด์อื่นๆ โดยปกติแล้วเรียกว่า Link Buildingซึ่งส่วนมากแล้วจะเกิดขึ้นเมื่อมีบทความออนไลน์พูดถึงธุรกิจของคุณ หรือมีลิงก์มายังเพจบนเว็บไซด์ของคุณ โดยมีการให้รายละเอียดในเรื่องที่เว็บไซด์เหล่ากล่าวถึง ชื่อเสียงทางโซเชียลมีเดียของเว็บไซด์ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในกรณีนี้ด้วย ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียดสำหรับบริการ SEO ของเราจะมีตามมาเร็วๆนี้
คุณสามารถติดต่อสอบถามกับเราได้โดยตรง

สนใจเวิร์กชอปของเราไหม
พูดคุยกับทีมงานของเรา!

ติดต่อเรา
สนใจเวิร์กชอปของเราไหม
พูดคุยกับทีมงานของเรา!