เทคโนโลยี

เทคโนโลยี

เทคโนโลยีที่เราชอบ : performant, up to date and open source

ทีมของเรามีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่หลากหลายและเราศึกษาเทคโนโลยีล่าสุดและศึกษาแนวโน้มของเทคโนลยี ไม่ว่าจะเป็นภาษาการเขียนโปรแกรม, โครงสร้างพื้นฐาน hosting, การออกแบบหรือเครื่องมือการเขียนโปรแกรม

ภาษาโปรแกรมที่เราเลือก PHP & Javascript : ภายในทีมสามารถพบระดับความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน คุณอาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับการเขียน 2 ภาษา แต่น่าเสียดายที่เราไม่สามารถช่วยคุณได้ ถ้าคุณต้องการให้เราใช้เวลามากขึ้นในโครงการ . NET , Java , Ruby , Python หรือภาษาการเขียนโปรแกรมต่างๆ

PHP framework ที่เราเลือกเป็นของ Symfony. Vue.Js ซึ่งเป็น Javascript ของ front-end framework ที่เราต้องการ ในขณะที่ back-end เราใช้ nodeJS.

เครื่องมือที่เราใช้

เครื่องการจัดการที่เราใช้: TeamWork, InVision, Glip, Jira, Trello, Google Apps
การสื่อสาร/การประชุม: Glip, Slack, Skype, Hangouts, Appear.in
ระบบควบคุมการจัดเก็บไฟล์ : Git
Code Hosting : Bitbucket, Github, Gitlab
เซิฟเวอร์: Digital Ocean, AWS, Google Cloud, OVH
เครื่องมือเขียนโค้ด: Sublime Text, Visual Studio Code, PHPStorm, Atom, Brackets
CSS frameworks: Flexbox/Grid, Susy, Bootstrap, UIKit
CSS preprocessor: SASS/SCSS
การจัดการแพ็คเกจ : Npm, Bower, Composer
เครื่องมือที่ใช้ในการรวม module: Gulp, Webpack, Compass.app, Koala
Build Tasks: minification, compilation, concatenation, image optimization
WordPress plugins: ACF, CMB2, Timber, Polylang, WPML, iThemes Security, Yoast SEO