เกี่ยวกับเรา

ทีมของเรา

เกี่ยวกับเรา / ทีมของเรา

ผู้ก่อตั้ง

ผู้จัดการและผู้นำนักพัฒนา

นักวิเคราะห์,นักพัฒนา & นักออกแบบ

เกี่ยวกับการจัดการ

Kwan

Executive Manager

With a degree in software engineering from the Mae Fah Luang University of Chiang Rai, Kwan has had experiences as a web developers working in Australia for 4 years before coming back to Thailand to found a web agency in 2013 which evolved into Outsourcify.

kwan@outsourcify.net

Benoit

Managing Technical Director

After studying to become a Web Engineer at the UTBM in France, Benoit experienced working in various IT departments of large companies in Paris as a web developer then as a project manager before becoming a freelance web consultant in 2010, and finally co-founded Outsourcify in Thailand.

benoit@outsourcify.net

Khom

Lead Web Developer

Expert in PHP and Symfony framework, but also in Javascript, using Vue.JS, React.JS, Electron lately, Khom is a problem solver and always looking forward to learn new things.

การศึกษา: Bachelor degree of Computer Science from Chiang Rai Rajabhat University (CRRU)
ประสบการณื: 4 years
ทักษะ: PHP, Symfony, VueJS, HTML, CSS, Javascript, nodeJS
พูด: Thai, English

Edgar

Design Manager & UX/UI Specialist

UX/UI and Project management expert. Obtained a Bachelor in IT, Design Communication and Project Management. He started his career as a graphic, web and UX/UI designer in France, Lyon; then became a Digital Project Manager in a web agency in Bangkok and now the Design Manager in Outsourcify.

การศึกษา: Université de Bourgogne, France
ประสบการณื: 5 Years experience as a UX/UI & Web Designer and Digital Project Manager
พูด: French, English

"Learn the rules like a pro, so you can break them like an artist" P. Picasso

Art

Lead Web Developer

Outsourcify's first employee, Art gained a strong experience in PHP and Symfony framework, but also in Javascript, using Vue.JS mostly lately, which he applies as web development lead understanding our customers needs and creating the architecture of applications.

การศึกษา: Bachelor degree of Science (Computer Science) from Siam University
ประสบการณื: 5 years
ทักษะ: PHP, Symfony, VueJS, HTML, CSS, Javascript, nodeJS
พูด: Thai, English

Miro

Project Manager & Lead Developer

Academic scholar with a research focus on information retrieval and web technology, educational and team leader experience at several institutions in Finland, Thailand, and Australia. Currently also an adjunct lecturer at Mae Fah Luang University, Thailand. Miro has been applying his academic expertise in a number of different projects as the IT Architect of web portals.

การศึกษา: Ph.D. in Computer Science from University of Helsinki, Finland
ประสบการณื: 20 years
ทักษะ: PHP, Symfony, VueJS, HTML, CSS, Javascript, nodeJS
พูด: Finnish, English, Swedish, Thai

Nat

Lead Web Developer

He overlooks the Javascript e-learning and Wordpress projects in the company.

การศึกษา: Bachelor degree of Information Technology (Enter Software) from the Suranaree University of Technology in Nakhon Ratchasima
ประสบการณื: 5 years
ทักษะ: PHP/Wordpress, Javascript, NodeJS, HTML, CSS
พูด: Thai, English

"Do the thing you want do. Even though you never know. Just do it. สาธุ"

Norawich

Lead Web Designer

He overlooks the Javascript e-learning and Wordpress projects in the company.

การศึกษา: Bachelor degree of Information Technology (Enterprise Software) from Suranaree University of Technology
ประสบการณื: 3 years
ทักษะ: PHP/Wordpress, Javascript, NodeJS, HTML, CSS
พูด: Thai, English

Sam

Lead Web Developer


ประสบการณื: 3 years
ทักษะ: PHP, Symfony, VueJS, HTML, CSS, Javascript, nodeJS
พูด: Finnish, English, Hebrew

Noe

Project Manager & Lead Developer

การศึกษา: Master of Computer Science and Information Technology
ประสบการณื: 3 years
ทักษะ: PHP, Symfony, VueJS, HTML, CSS, Javascript, nodeJS
พูด: French, English

Yoann

Lead Web Developer

Earth

Business Analyst

Working with us for several years as a web developer, Earth stepped up as a business analyst, gather documents and writing requirements specifications for our projects while keeping an eye on the coding.

การศึกษา: Bachelor of Science Program in Information Technology from Mae Fah Luang University
ประสบการณื: 15 May 2017 - present
ทักษะ: PHP/Wordpress, Javascript, NodeJS, HTML, CSS
พูด: Thai, English

Guy

Web Developer

HTML/CSS integration and Wordpress theme PHP developer expert.

การศึกษา: Bachelor degree of Computer Science from Chiang Rai Rajabhat University
ประสบการณื: 3 years
ทักษะ: PHP/Wordpress, Javascript, NodeJS, HTML, CSS
พูด: Thai, English

Niruj

Web Developer

การศึกษา: Bachelor degree of Computer Science from Chiang Rai Rajabhat University
ประสบการณื: 3 years
ทักษะ: PHP, Symfony, VueJS, HTML, CSS, Javascript, nodeJS
พูด: Thai, English

Forrest Gump : “Life was like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get.”

Mint

Business Analyst

การศึกษา: Mae Fah Luang University, Chiang Rai
ประสบการณื: 2 years
ทักษะ: PHP/Wordpress, Javascript, NodeJS, HTML, CSS
พูด: Thai, English

Aom

Web Developer

HTML/CSS integration and Wordpress theme PHP developer expert.

การศึกษา: Suranaree University of Technology
ประสบการณื: 3 years
ทักษะ: PHP/Wordpress, Javascript, HTML, CSS
พูด: Thai, English

Barbara Bush: "To us, family means putting your arms around each other and being there."

Yok

Web Developer

HTML/CSS integration and Wordpress theme PHP developer expert.

การศึกษา: Suranaree University of Technology
ประสบการณื: 3 years
ทักษะ: PHP/Wordpress, Javascript, NodeJS, HTML, CSS
พูด: Thai, English

You cannot live your life to please others. The choice must be yours.

Tian

Web Developer

การศึกษา: Mae Fah Luang University, Chiang Rai
ประสบการณื: 2 years
ทักษะ: PHP/Wordpress, Javascript, NodeJS, HTML, CSS
พูด: Thai, English

Tae

Web Developer

การศึกษา: Mae Fah Luang University, Chiang Rai
ประสบการณื: 2 years
ทักษะ: PHP/Wordpress, Javascript, NodeJS, HTML, CSS
พูด: Thai, English

Have patience. All things are difficult before they become easy.

Top

Web Developer

การศึกษา: Chiang Rai Rajabhat University
ประสบการณื: 2 years
ทักษะ: PHP/Wordpress, Javascript, NodeJS, HTML, CSS
พูด: Thai, English

Pong

Web Developer

การศึกษา: Chiang Rai Rajabhat University
ประสบการณื: 2 years
ทักษะ: PHP/Wordpress, Javascript, NodeJS, HTML, CSS
พูด: Thai, English

Sun

Mobile Developer

การศึกษา: Mae Fah Luang University, Chiang Rai
ประสบการณื: 1 year
ทักษะ: React Native, React.JS, Javascript, HTML/CSS
พูด: Thai, English

Idea

Mobile Developer

การศึกษา: Mae Fah Luang University, Chiang Rai
ประสบการณื: 1 year
ทักษะ: React Native, React.JS, Javascript, HTML/CSS
พูด: Thai, English

Kunnapat

Web Designer


ทักษะ: Photoshop, Illustrator, Adobe XD, Sketch
พูด: Thai, English

Ahra

Web Designer

A Korean national, Ahra joined Outsourcify to bring her experience in Seoul, the US and New Zealand and her specific creative vision to our design team in 2019.

การศึกษา: Dongli Design School, Seoul
ทักษะ: Photoshop, Illustrator, Adobe XD, Sketch
พูด: Korean, English

Nook

Managing Assistant

Nook is our managing assistant and accountant, taking care of the administrative work. She has a bachelor degree of Accounting from Ubonratchathani University.

Tip

Human Resources

ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมหรือไม่?

ลงทะเบียน