ลิขสิทธิ์และข้อกำหนดในการให้บริการ

ลิขสิทธิ์และข้อกำหนดในการให้บริการ

บริษัท เอาท์ซอร์สซิฟาย จำกัด เป็นบริษัทจดทะเบียนไทยอย่างเป็นทางการซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย

หมายเลขผู้เสียภาษี : 0105559053651

ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

Copyright © Outsourcify Co., Ltd. 2013-2019 All Rights Reserved.

เว็บไซต์นี้และเนื้อหาเป็นลิขสิทธิ์ของ   Outsourcify Co., Ltd.
ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาใด ๆ ที่สามารถทำซ้ำ, แก้ไข หรือดัดแปลงโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอาท์ซอร์สซิฟาย จำกัด เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับ stand-alone materials. คุณสามารถแบ่งปันเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

 • ใช้ไอคอนต่างๆในการแชร์ที่อยู่ด้านล่างของแต่ละหน้าหรือผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ที่เหมาะสม
 • จัดหา Back-link หรือ URL ของเนื้อหาที่คุณต้องการเผยแพร่ และ
 • คุณสามารถอ้างถึงส่วนที่คัดลอกจากเว็บไซต์ที่มีการระบุแหล่งที่มาไปยัง outsourcify.net รวมถึงลิงค์ติดตามไปยังหน้าใน outsourcify.net
  สำหรับโหมดการแบ่งปันอื่น ๆ โปรดติดต่อเราที่ [email protected]

ไม่อนุญาตการใช้งานเชิงพาณิชย์และการเผยแพร่เนื้อหาของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอาท์ซอร์สซิฟาย จำกัด

กรุณาติดต่อเราที่ [email protected] หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ของเรา

ข้อจำกัดความรับผิดชอบเว็บไซต์

ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ข้อมูลนี้จัดทำโดย บริษัท Outsourcify จำกัด และในขณะที่เราพยายามรักษาข้อมูลให้ทันสมัยและถูกต้อง เราไม่ได้ทำการรับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับความสมบูรณ์ความถูกต้องความน่าเชื่อถือความเหมาะสมหรือความพร้อม เกี่ยวกับเว็บไซต์หรือข้อมูล, ผลิตภัณฑ์, บริการ หรือกราฟิกที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่บนเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ

ผ่านเว็บไซต์นี้คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ บริษัท เอาท์ซอร์สซิฟาย จำกัด   เราไม่สามารถควบคุมลักษณะเนื้อหาและความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์เหล่านั้นได้ การรวมลิงค์ต่างๆ ไม่จำเป็นต้องบ่งบอกถึงข้อเสนอแนะหรือรับรองมุมมองที่แสดงในลิงค์เหล่านั้น

เราพยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างราบรื่น อย่างไรก็ตาม บริษัท เอาท์ซอร์สซิฟาย จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

คำรับรองที่เผยแพร่มาจากลูกค้าจริง โลโก้ที่ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ภาพประกอบผลิตภัณฑ์เท่านั้น

บริษัท เอาท์ซอร์สซิฟาย จำกัด เงื่อนไขการให้บริการ

1. ข้อตกลงและเงื่อนไข

โดยการเข้าถึงเว็บไซต์ https://outsourcify.net คุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้, กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและยอมรับว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใด ๆ คุณจะถูกห้ามไม่ให้ใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์นี้ สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายเครื่องหมายการค้า

2. สิทธิ์การใช้งาน

 1. อนุญาตให้ดาวน์โหลดเอกสารหนึ่งชุด (ข้อมูลหรือซอฟต์แวร์) ชั่วคราวบนเว็บไซต์ของ บริษัท เอาท์ซอร์สซิฟาย จำกัด เพื่อการดูเฉพาะบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น นี่คือการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ไม่ใช่การโอนสิทธิ์การใช้งานและภายใต้สัญญาอนุญาตนี้คุณไม่สามารถ:
   1. ดัดแปลงหรือคัดลอกข้อมูล
   2. ใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์หรือเพื่อการแสดงสาธารณะ (เชิงพาณิชย์หรือไม่ใช่เชิงพาณิชย์);
   3. พยายามที่จะถอดรหัสหรือทำ reverse engineer กับซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของ บริษัท เอาท์ซอร์สซิฟาย จำกัด ;
   4. ลบลิขสิทธิ์หรือสัญลักษณ์กรรมสิทธิ์อื่น ๆ จากเว็บไซต์; หรือ
   5. ถ่ายโอนเว็บไซต์ไปยังบุคคลอื่นหรือ “คัดลอก” เว็บไซต์บนเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ
 2. ใบอนุญาตนี้จะยุติโดยอัตโนมัติหากคุณละเมิดข้อจำกัดเหล่านี้และอาจถูกยกเลิกโดย บริษัท เอาท์ซอร์สซิฟาย จำกัด เมื่อใดก็ได้ เมื่อยกเลิกการดูเนื้อหาเหล่านี้หรือเมื่อมีการยกเลิกใบอนุญาตนี้คุณจะต้องทำลายเนื้อหาที่ดาวน์โหลดใด ๆ ที่คุณครอบครองไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งพิมพ์

3. การปฏิเสธ

 1. สิ่งต่างๆในเว็บไซต์ของ บริษัท เอาท์ซอร์สซิฟาย จำกัด มีการจัดทำขึ้นตาม ‘ตามสภาพ’ บริษัท เอาท์ซอร์สซิฟาย จำกัด ไม่รับประกันแสดงหรือบอกเป็นนัยและขอปฏิเสธการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมด แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขของการค้าความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือการละเมิดอื่น ๆ ของสิทธิ
 2. นอกจากนี้ บริษัท เอาท์ซอร์สซิฟาย จำกัด ไม่รับประกันหรือรับรองใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องผลลัพธ์ที่เป็นไปได้หรือความน่าเชื่อถือของการใช้บนเว็บไซต์หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ดังกล่าวหรือในเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้

4. ข้อจำกัด

ไม่ว่าในกรณีใด บริษัท เอาท์ซอร์สซิฟาย จำกัด หรือซัพพลายเออร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ (รวมถึง โดยไม่มีข้อจำกัด , ความเสียหายสำหรับการสูญหายของข้อมูลหรือผลกำไรหรือเนื่องจากการหยุดชะงักทางธุรกิจ) ที่เกิดจากการใช้งานหรือไม่สามารถใช้ เว็บไซต์ของ บริษัท เอาท์ซอร์สซิฟาย จำกัด ถึงแม้ว่า บริษัท เอาท์ซอร์สซิฟาย จำกัด จะได้รับแจ้งจากตัวแทนหรือผู้มีอำนาจกระทำความผิดดังกล่าวหรือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความเสียหายดังกล่าว เนื่องจากเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัด ในการรับประกันโดยนัยหรือข้อจำกัดความรับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาหรือโดยบังเอิญ ข้อจำกัดเหล่านี้จึงอาจไม่นำมาใช้กับคุณ

5. ความแม่นยำขององค์ประกอบ

องค์ประกอบที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ บริษัท เอาท์ซอร์สซิฟาย จำกัด อาจมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคการพิมพ์หรือการถ่ายภาพ บริษัท เอาท์ซอร์สซิฟาย จำกัด ไม่รับประกันว่าเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์มีความถูกต้องสมบูรณ์หรือเป็นปัจจุบัน บริษัท เอาท์ซอร์สซิฟาย จำกัด อาจทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบนเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม บริษัท เอาท์ซอร์สซิฟาย จำกัด ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ในการปรับปรุงองค์ประกอบ

6. ลิงค์

บริษัท เอาท์ซอร์สซิฟาย จำกัด ไม่ได้ตรวจสอบทุกเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของตนและจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว การรวมลิงค์ใด ๆ ไม่ได้หมายความถึงการรับรองโดยเว็บไซต์ของ บริษัท เอาท์ซอร์สซิฟาย จำกัด การใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง

7. การปรับเปลี่ยน

บริษัท เอาท์ซอร์สซิฟาย จำกัด อาจแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับเว็บไซต์ของ บริษัท ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการรุ่นปัจจุบันแล้ว

8. กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของกรุงเทพฯ, ประเทศไทยและคุณจะถูกส่งไปยังเขตอำนาจศาลพิเศษของศาลในรัฐหรือสถานที่นั้นโดยไม่สามารถเพิกถอนได้

สนใจเวิร์กชอปของเราไหม
พูดคุยกับทีมงานของเรา!

ติดต่อเรา
สนใจเวิร์กชอปของเราไหม
พูดคุยกับทีมงานของเรา!